Jumalat ovat lähes kuolemattomia ja kaikkivoipia. He eivät voi kuolla ikääntymiseen tai tavalliseen fyysiseen vammaan. Jumalan voi tappaa ainoastaan tarusta tuttu ase. Ylijumalat pystyvät kuitenkin sulkemaan fyysisesti tapetun jumalan sielun kadotuksen kaltaiseen tilaan, jossa uudelleen syntyminen ei ole mahdollista. Tämä on äärimmäinen rangaistus ja sitä kuvaillaan, jopa kuolemaakin pahemmaksi kohtaloksi. Jumalat voivat lisääntyä ainoastaan kuolevaisten kanssa, mutta lisääntymistä ei katsota kovinkaan hyvällä, varsinkaan, jos lasta joutuu kantamaan itse jumalatar. Jumalat eivät selviytyäkseen tarvitse unta tai ruokaa. He eivät saakaan ruuasta minkäänlaista tyydytystä, vaikka voivatkin siitä nauttia maun kautta. Uneen jumalat pyrkivät lähinnä saatuaan merkittävän vamman tai niin halutessaan.

Jumalat eivät koe rajoituksia maailmojen tai ulottuvuuksien kesken, joten he pystyvät kulkemaan missä tahansa. Tämän takia he saavat myös asua Taivaassa tai Manalassa oman mieltymyksensä mukaan. He voivat esiintyä omana itsenään, näkymättöminä tai ihmisten kaltaisina. Ihmisen kaltaisessa muodossa olevaa jumalaa on hankala tunnistaa jumalaksi. Tähän muotoon pyrkiessään he muokkaavat ulkoista olemustaan mukailemaan paikallisia.

Jumalten veri on sinistä jonka jotkin näkevät puhtauden sekä arvokkuuden symbolina. Tämä symboliikka johtuu siitä, että aikoinaan aatelisten uskottiin olevan siniverisiä, koska aatelisten iho oli paljon työläisten ihoa vaaleampi jolloin siniset verisuonet näkyivät paremmin. Jumalat vuotavat harvoin verta, koska kunnollisen haavan tekemiseen tarvitaan huomattavasti voimaa. Jumalat myös pyrkivät estämään veren vuotamista viimeiseen asti. Veri nimittäin aiheuttaa jumalalle itselleen epämieluisan kihelmöivän tai polttavan tunteen.


Ylijumalat:

Kaksi kappaletta
Taivaan jumala & Manalan jumala


Ylijumalien tehtävä on pitää yllä yleinen tasapaino maailmojen välillä. He ovat kaikista vahvimpia olentoja ja tahtoessaan voivat horjuttaa kaikkien maailmojen tasapainoa.


Ylijumalat ovat ylläpidon NPC hahmoja.


Arkijumalat

Kuusi kappaletta
Rauha, kaaos, oikeus, maa, ilma sekä vesi.


Arkijumalien tehtävänä on huolehtia kuolevaisten kaaottisesta maailmasta. Hallitsemalla maata, ilmaa ja vettä he voivat helpottaa ihmisten elämää. Rauha, kaaos sekä oikeus taas pitävät huolta ihmisten keskeisistä kansanlaajuisista konflikteista. He pystyvät myös vaikuttamaan lähellä olevien ihmisten tunteisiin ja mieleen ja hallitsemaan joltain osin näiden ajatuksia. Jumalilla voi esiintyä myös muita erikoistaitoja. He voivat esimerkiksi liikuttaa esineitä koskematta niihin, luoda suojaavia voimakenttiä, parantaa, lukea ajatuksia tai kirota esineitä.


Tunteiden jumalat

Rajaton määrä
Esimerkiksi arkuus, ikävä, pelko, hämmennys, yms. Lisää löydät klikkaamalla tästä.

Tunteidenjumalat auttavat kuolevaisia arkisten ongelmia kanssa ja pyrkivät samalla pitämään huolen, etteivät demonit riivaa heitä synneillä. Tunteiden jumalilla ei ole yhtä paljon valtaa kuin muilla jumalilla. Kuolevaiset saavat heihin helpoiten yhteyden ja tämän takia he pyytävät usein apua juurikin tunteiden jumalilta. He voivat helpoiten auttaa kuolevaisia. Tunteidenjumalien voimat perustuvat heidän edustamaansa tunteeseen, joka ei kuitenkaan voi olla mikään seitsemästä kuolemansynnistä (ylpeys, kateus, viha, laiskuus, ahneus, ylensyönti ja himo), joista demonit saavat voimansa. He pystyvät esimerkiksi saamaan lähellään olevat ihmiset ja olennot tuntemaan tunnettaan ja vaikuttamaan näiden mielen liikkeisiin. Tunteidenjumalat eivät sen sijaan pysty hallitsemaan mitään elementtiä ja heidän voimansa ovat myös arkijumalien voimia heikompia. Arkijumalien tavoin myös tunteiden jumalilla voi esiintyä muita erikoistaitoja. He voivat esimerkiksi liikuttaa esineitä koskematta niihin, luoda suojaavia voimakenttiä, parantaa, lukea ajatuksia tai kirota esineitä.


Suhteet muihin lajeihin:

Jumalat näkevät demonit sekä enkelit neutraaleina lukuunottamatta tunteiden jumalia, joiden ajatukset demoneita kohtaan ovat ristiriitaisia. Kuolevaisiin he suhtautuvat aivan kuin lapsiin.

Jumalat ovat erikoishahmoja joihin täytyy pyytää erikoislupa ylläpidolta! Jumala ei voi myöskään olla ensimmäinen hahmo.