Manala on oma maailmansa, mutta myös oma ulottuvuutensa ja sitä hallitsee miespuolinen Ylijumala, Aurum. Sitä ei siis voi sijoittaa kartalle, taivaalle tai maan alle. Paikkana se on kuumuutta hohkava, hämärä ja monen mielestä ankea. Kuoleman jälkeen Manalaan joutuneet ovat tuomittuja sinne syntisestä elämästään.

Ympäristö & arkkitehtuuri

Manalan arkkitehtuurin esikuvana toimii pienillä twisteillä gotiikka, joka huokuu korkeakattoisista, tummista ja kerrassaan vaikuttavista rakennuksista. Tästä huolimatta arkkitehtuurissa ei nähdä runsaita yksityiskohtia, vaan rakennukset ovat usein pelkistettyjä. Rakennusmateriaalina toimii laavakivi, joka paikasta riippuen on joko huokoista tai vahvempaa. Itse Manala muistuttaa suurimmaksi osaksi tummaa tippukiviluolaa, jonka vahvat seinämät ovat muodostuneet lohkareisesta laavakivestä, joka hohkaa lämpöä ympärilleen. Luolastoa muistuttavassa paikassa on epätasaisia kiviteitä, lukuisia pohjattomia kuiluja, tappavia laavavirtauksia sekä putouksia, sokkeloisia labyrintteja ja monelle edelleenkin tuntemattomia reittejä vailla tutkijaansa. Manalan sydän on laaja, tilava aukio, jonka keskellä loimuaa ainaisesti palava ikituli, jonka liekkien tanssi kertoo ulottuvuuden tasapainosta. Monien mielikuvista huolimatta Manala ei ole vain ainaista luolastoa masentavine maisemineen, vaan luolastosta on mahdollista päästä pois höyrygeysirien ja suurien kivimuodostelmien valloittamaan hiekan ja pölyn sekaiseen autiomaahan, jossa tuuli ei koskaan puhalla.
Itse kaupunki ja asuinalue ovat sokkeloisia ja epätasaiseen asutettuja. Demonien keskinäiset eripurat ja voimakkaat riidat ovat aikojen saatossa saaneet nämä erkaantumaan toisistaan ja rakentamaan asumuksensa kauemmas muista saman lajin edustajista, mutta poikkeuksiakin on. Asuinpaikan valinta Manalassa on vapaa.

Ilmasto, kasvisto & eläimistö

Ilmasto Manalassa keskivertoa lämpimämpää, jopa kuumaa ja kuivaa, eikä tavallinen kuolevainen pärjäisi siellä päivääkään. Vuodenaikoja Manalassa ei ole, vaan lämpötila pysyy vuodesta toiseen samanlaisena, joskus tavataan lämpimämpiäkin vuosia. Vuodenaikojen puutteellisuuden takia maassa vierailu on demonien keskuudessa suosittua muista herkuista, kuten raikkaasta tuulesta ja vehreistä maisemista puhumattakaan. Kasvisto Manalassa on niukkaa, lähes olematonta, eikä vihreitä niittyä tai kasveja ole lainkaan nähtävissä. Myöskään eläimistöä Manalassa ei esiinny.

Tehtävät & raha

Manalassa tehtävien ja töiden suorittaminen toimii valuuttana. Tehdyn työn voi vaihtaa tälle tarkoitetussa paikassa Dhruviin, jolloin omaisuuden ostaminen maasta on mahdollista. Jo pelkästäänkin tehdyllä työllä on mahdollista ostaa omaisuutta ja rakennusmateriaaleja.

Mahdollisia töitä ja suoritettavia tehtäviä Manalassa ovat esimerkiksi:
- Työskentely Limbuksessa kokeneimmilla ja valtaa pitäville demoneille.
- Vankityrmässä työskentely vahtina, rangaistuksien toimeenpanijana.
- Ylijumalan luottohenkilönä toimiminen sisältäen tiedustelun, yleisen järjestyksen valvominen ja rikkeiden tekijöiden ilmianto.
- Omien taitojen kautta tehdyt työt: rakentaja, seppä, takoja yms.

Manalan säännöt:
- Sielua ei saa tuomita väärin.
- Uhria ei saa ajaa synneillä hulluksi.
- Saman uhrin luona ei saa vierailla useana päivänä peräkkäin.
- Kuolevaisia, enkeleitä tai eläimiä ei saa tuoda Manalaan.
- Oikean muodon paljastamista kuolevaiselle täytyy välttää.
- Kuolevaisten tappaminen on kiellettyä.
- Kuolevaiseen rakastuminen ei ole sallittua.

Rikkeitä tekevien demonien rankaisu & vangitseminen

Demoneita rangaistaan sääntörikkomuksista ja rangaistuksen suuruus riippuu rikkomuksen laajuudesta. Merkittävimpiä keinoja rankaista ovat kiduttaminen, eristäminen sekä mestaaminen, joista kiduttaminen toimii yleisimpänä sen sisältäessä laajalti erilaisia osia, kuten ruoskiminen, luiden murtaminen, polttorauta, sivaltaminen, veteen tukehduttaminen jne. Kiduttajilla ei koskaan ole vapaita käsiä, vaan kiduttamisenkin laatu riippuu täysin rikkomuksesta ja tuomion täyttäjän käskyistä. Oman lajinsa edustajia lahtaamalla saa kokea edellä mainituista laajalti ja kuolevaisia tappamalla laajemmalti. Kuolevaisten brutaalista ja tunteettomasta tappamisesta voi myös seurata eristäminen ja pahimmassa tapauksessa mestaaminen. Sama pätee liian usein harmia aiheuttaviin yksilöihin, jotka voidaan lukita tyrmiin jopa sadoiksikin vuosiksi. Jos sääntörikkomus on tapahtunut, saavat Ylijumalan luottohenkilöt tietää siitä jotain kautta, jolloin rikkoja otetaan voimakeinoin kiinni ja rahdataan kuulusteltavaksi.

Vankilasellit

Tyrmillä on vahvasta kivimateriaalista kyhätyt sellit eristetyille ja kidutettaville. Eristettyjen sellit on Ylijumalan toimesta suojattu magialta ja ne syövät demonien energiaa estäen näin tyrmien hajoamisen mahdollisten raivokohtausten varalta. Kidutettavien selleissä on puolestaan magiaa ja energiaa syöviä kahleita joko huoneen keskellä tai seinän vierustalla roikkuen.