Taivas on oma maailmansa, mutta myös oma ulottuvuutensa, eikä sitä voi sijoittaa kartalle, taivaalle tai maan alle. Taivasta hallitsee naispuolinen Taivaan ylijumala, Nephele. Paikkana se on valoisa, autuas ja miellyttävä. Kuoleman jälkeen Taivaaseen päässyt voi olla tyytyväinen ja ylpeä eletystä elämästään maan päällä. Taivas on paikka kuolevaisille, jotka ovat eläneet hyveellisen elämän maan päällä ja jonka toivotaan vielä jatkuvan Taivaassa.

Ympäristo & arkkitehtuuri

Taivaan arkkitehtuurin esikuvana toimii uusklassismi ja yleisin rakennusmateriaali on puhdas marmori. Rakennukset mukailevat pitkälti samaa tyyliä, mutta ovat eri kokoisia, toinen toistaan koristeellisimpia koristeellisia ja kauniimpia. Värimaailmana rakennuksissa toimivat valkoisen eri sävyt ja usein myös kermaan vivahtavat sävyt. Koristuksien väreissä on käytetty puhdasta kultaa ja hopeaa. Näyttävimmät koristukset ovat suurimmissa ja vaikuttavimmissa rakennuksissa, kuten Ylijumalan salien seinillä, pylväissä ja katoissa.
Itse Taivaan kaupunki on rakentunut saarekkeiksi kirkkaan, puhtoisen vesialueen keskelle. Saarekkeita yhdistävät lukuisat pylväin ja vihrein köynnöksin koristellut sillat ja suuren kaupungin ympäristöä ympäröivät loputtoman vehreät niityt, jotka ovat öisin tulvillaan kirkasta valoa loistavia kasveja.
Taivaan kansalaiset tulevat usein hyvin toimeen keskenään. Jo noviiseille opetetaan tietynlaiset hyvän käytöksen mallit, eikä riitaa haasteta turhasta. Tämän takia asuinyhteisöt on rakennettu tiiviisti jokaiselle saarekkeelle, joten naapureilta on lähes mahdotonta välttyä. Oma ja yksityisempi rakennus on kuitenkin mahdollista rakennuttaa muun asutuksen reuna-alueelle, mikäli siihen on varaa.

Ilmasto, kasvisto & eläimistö

Ilmasto Taivaassa on lämmin ja tasainen. Vuodenaikoja Taivaassa ei ole vaan siellä vallitsee aina kesäinen ilmasto ja vehreys, jonka vuoksi Taivaan kansalaiset vierailevat mielellään maan pinnalla, jossa vuodenajat vaihtelevat. Kasvisto Taivaassa on laajakirjoista ja runsasta. Minne vain silmänsä kääntääkään, voi siellä nähdä erilaisia kukkia, puita ja köynnöksiä. Kasvisto on omanlaistaan ja siinä on paljon poikkeavuuksia maan kasvistoon verrattuna. Monipuolisuudestaan huolimatta Taivaassa ei esiinny eläimistöä.

Tehtävät & raha

Taivaassa tehtävien ja töiden suorittaminen toimii valuuttana ja tehdyn työn voi vaihtaa haluamaansa vastikkeeseen. Tehdyn työn voi vaihtaa myös tälle tarkoitetussa paikassa Dhruviin, jolloin omaisuuden ostaminen Maasta on mahdollista.

Mahdollisia töitä ja suoritettavia tehtäviä Taivaassa ovat esimerkiksi:
- Työskentely Limbuksessa jumalille ja arkkienkeleille.
- Ylijumalan luottohenkilönä toimiminen sisältäen tiedustelun, yleisen järjestyksen valvomisen ja rikkeiden tekijöiden ilmiantamisen.
- Omien taitojen kautta tehdyt työt: rakentaminen, puutarhanhoito, puhtaanapito, hankinnat, etsinnät yms.

Taivaan säännöt:
- Sielua ei saa tuomita väärin.
- Tehtävät pitää hoitaa vastuullisesti ja huolellisesti..
- Itsensä uhraaminen on suositeltavaa, jos tehtävä niin vaatii.
- Kuolevaisia, demoneita tai eläimiä ei saa tuoda Taivaaseen.
- Oikean muodon paljastamista kuolevaiselle tulee välttää.
- Kuolevaisten tappaminen on kiellettyä.
- Kuolevaiseen rakastuminen ei ole hyväksyttävää.
- Siveettömästi pukeutuminen on kiellettyä.

Rikkeitä tekevien enkeleiden & jumalien rankaisu & vangitseminen

Enkelitä ja jumalia rangaistaan harvemmin sääntörikkomuksista kuin demoneita. Rangaistuksen suuruus riippuu rikkomuksen laajuudesta ja merkittävimpiä keinoja rankaista ovat puhuttelu, muistin pyyhkiminen, eristäminen, kulkuyhteyksien mitätöiminen määräajaksi (maahan teleporttaaminen), arvon alentamimen (suojelusenkeliltä suojeltavien poistaminen tai arkkienkelin alentaminen suojelusenkeliksi), kiduttaminen ja pahimmassa tapauksessa mestaaminen. Taivaassa rankaiseminen pyritään hoitamaan tavallisesti pienimmän pahan periaatteen kautta ja käytöstä pyritään saada aluksi ohjein ja puhuttelulla oikeaan suuntaan.
Laajalti ongelmia aiheuttavat yksilöt voidaan eristää tyrmiin jopa sadoiksi vuoksiksi, muiden lajien edustajien joutuvat lajista riippuen eristettäviksi, kidutettaviksi tai useiden rikkeiden seurauksena mestattavaksi.

Vankilasellit

Tyrmien yhteydessä on sellit eristetyille, kidutettaville sekä erikseen jumalille. Eristettyjen sellit on Ylijumalan toimesta suojattu kaikelta magialta ja ne syövät vankien energiaa estäen näin tyrmien hajoamisen mahdollisten raivokohtausten ja pakoyritysten varalta. Kidutettavien selleissä on puolestaan magiaa ja energiaa syöviä kahleita joko huoneen keskellä tai seinän vierustalla roikkuen. Jumalien sellit ovat rakennettu voimakasta magiaa käyttäen. Sellin sisäpuolella seinät hohkavat energiaa syövää magiaa, joka kuihduttaa nopeasti jumalan energiatason alhaiseksi ja kyvyttömäksi käyttää omaa magiaansa.