Taivas on oma maailmansa, mutta myös oma ulottuvuutensa ja sitä hallitsee naispuolinen Ylijumala. Sitä ei siis voi sijoittaa kartalle, taivaalle tai maan alle. Paikkana se on kirkas, autuas ja monen mielestä varsin miellyttävä. Kuoleman jälkeen Taivaaseen päässyt voi olla tyytyväinen ja ylpeä eletystä elämästään maan päällä. Taivas on paikka kuolevaisille, jotka ovat eläneet hyveellisen elämän.

Ympäristo & arkkitehtuuri

Taivaan arkkitehtuurin esikuvana toimii uusklassismi ja yleisin rakennusmateriaali on puhdas marmori. Rakennukset ovat malliltaan samantyylisiä, eri kokoisia, koristeellisia ja kauniita. Värimaailmana rakennuksissa toimii valkoinen ja usein myös kermaan vivahtavat sävyt. Koristuksien väreissä on käytetty puhdasta kultaa ja hopeaa. Näyttävimmät koristukset ovat suurimmissa ja vaikuttavimmissa rakennuksissa, kuten Ylijumalan salien seinillä, pylväissä ja katoissa.
Itse Taivaan kaupunki on rakentunut saarekkeiksi kirkkaan, puhtoisen veden keskelle, jossa ei milloinkaan kohtaa äkkisyvää. Saarekkeita yhdistävät lukuisat pylväin ja vihrein köynnöksin koristellut sillat ja suuren kaupungin ympäristöä ympäröivät loputtomat vehreät niityt, jotka ovat öisin tulvillaan kirkasta, mystistä valoa loistavia kasveja.
Taivaan kansalaiset tulevat usein hyvin toimeen keskenään, jonka takia asuinyhteisöt on rakennettu tiiviisti jokaiselle saarekkeelle, joten naapureilta on lähes mahdotonta välttyä. Osa kuitenkin saattaa rakennuttaa asumuksensa hieman kauemmas muista henkilökohtaisista syistä.

Ilmasto, kasvisto ja eläimistö

Ilmasto Taivaassa on lämmintä, ei kuitenkaan koskaan liian kuumaa tai kylmää. Vuodenaikoja Taivaassa ei ole, vaan siellä vallitsee aina kesäinen ilmasto ja vehreys, jonka vuoksi Taivaan kansalaiset vierailevat mielellään maan pinnalla, jossa kaikki vuodenajat vallitsevat. Kasvisto Taivaassa on laajakirjoista ja runsasta. Minne vain silmänsä kääntää, voi siellä nähdä erilaisia kukkia, puita tai köynnöksiä. Kasvisto on omansa ja siinä on paljon poikkeavuuksia maan kasvistoon verrattuna. Monipuolisuudestaan huolimatta Taivaassa ei esiinny eläimistöä.

Tehtävät ja raha

Taivaassa tehtävien ja töiden suorittaminen toimii valuuttana. Tehdyn työn voi vaihtaa tälle tarkoitetussa paikassa Dhruviin, jolloin omaisuuden ostaminen maasta on mahdollista. Jo pelkästäänkin tehdyllä työllä on mahdollista ostaa omaisuutta ja rakennusmateriaaleja.

Mahdollisia töitä ja suoritettavia tehtäviä Taivaassa ovat esimerkiksi:
- Työskentely Limbuksessa jumalilla ja arkkienkeleillä.
- Hyvin ja ansiokkaasti hoidetut suojelusenkelin työt.
- Ylijumalan luottohenkilönä toimiminen sisältäen tiedustelun, yleisen järjestyksen valvomisen ja rikkeiden tekijöiden ilmiantamisen.
- Omien taitojen kautta tehdyt työt -> Rakentaminen, puutarhanhoito, puhtaanapito, hankinnat, etsinnöt yms.

Taivaan säännöt:
- Sielua ei saa tuomita väärin.
- Tehtäviään ei saa jättää tekemättä.
- Itsensä uhraaminen on suositeltavaa, jos tehtävä niin vaatii.
- Kuolevaisia, demoneita tai eläimiä ei saa tuoda Taivaaseen.
- Oikean muodon paljastamista kuolevaiselle tulee välttää.
- Kuolevaisten tappaminen on kiellettyä.
- Kuolevaiseen rakastuminen ei ole hyväksyttyä.
- Siveettömästi pukeutumista ei aina katsota hyvällä.

Rikkeitä tekevien enkeleiden ja jumalien
rankaisu ja vangitseminen

Enkelitä ja jumalia rangaistaan harvemmin sääntörikkomuksista kuin demoneita, mutta rikkureiden olemassa olo myös Taivaan kansalaisten keskuudessa ei ole tavatonta. Rangaistuksen suuruus riippuu rikkomuksen laajuudesta ja merkittävimpiä keinoja rankaista ovat puhuttelu, muistin pyyhkiminen, eristäminen, kulkuyhteyksien mitätöiminen määräajaksi (maahan teleporttaaminen), Arvon alentamimen (Suojelusenkeliltä suojeltavat, arkkienkeli suojelusenkeliksi), kiduttaminen ja pahimmassa tapauksessa mestaaminen. Taivaan kansa pyrkii hoitamaan rangaistuksensa ilman, että tarvitsisi päätyä kiduttamiseen tai mestaamiseen, mutta eivät pelkää käyttää tarvittavia keinoja Taivaan turvaamiseksi.
Laajalti ongelmia aiheuttavat yksilöt voidaan eristää tyrmiin jopa sadoiksi vuoksiksi, muiden lajien edustajien joutuvat lajista riippuen eristettäviksi, kidutettaviksi tai useiden rikkeiden säestämänä mestattavaksi. Puhtoisimmat yksilöt selviävät pienimmistä rikkeistä puhuttelulla. Jos sääntörikkomus on tapahtunut, saavat Ylijumalan luottohenkilöt tietää siitä jotain kautta, jolloin rikkoja otetaan voimakeinoin kiinni ja rahdataan kuulusteltavaksi.

Vankilasellit

Tyrmillä on sellit eristetyille, kidutettaville sekä erikseen jumalille. Eristettyjen sellit on Ylijumalan toimesta suojattu kaikelta magialta ja ne syövät vankien energiaa esten näin tyrmien hajoamisen mahdollisten raivokohtausten ja pakoyritysten varalta. Kidutettavien selleissä on puolestaan magiaa ja energiaa syöviä kahleita joko huoneen keskellä tai seinän vierustalla roikkuen. Jumalien sellit ovat rakennettu voimakasta magiaa käyttäen. Sellin sisäpuolella seinät hohkavat energiaa syövää magiaa, joka kuihduttaa nopeasti jumalan energiatason alhaiseksi, kyvyttömäksi käyttää omaa magiaansa.