Muodonmuuttajat ovat ihmisen näköisiä kuolevaisia, jotka pystyvät ottamaan tietyn eläimen muodon niin tahtoessaan. Muodonmuuttaja ei kuitenkaan pysty olemaan hyönteinen tai kämmentä pienempi olento. Muodon vaihtaminen ei ole tuskatonta ja se vie eläimestä riippuen joskus paljonkin energiaa. Mitä enemmän eläimen koko eroaa ihmisestä sitä enemmän muuttuminen tarvitsee energiaa.

Muutoksen aikana muodonmuuttajan vaatteet eivät katoa mystisesti vaan eläimestä riippuen joko repeytyvät tai putoavat päältä joka johtaa siihen, että ihmis muotoon palatessa vaatteita ei ymmärrettävästi ole. Tämän takia alastomuus onkin normaali asia muodonmuuttajien keskuudessa. Muodonmuuttajan eläimellinen muoto voi perustua mihin tahansa luonnollisen lajiin ja roduksi käyvät ikivanhoiksi luettavat tai ajanlaskun alkupuolella syntyneet rodut. Lajiksi ei kuitenkaan käy mitkään fantasiaolennot, kuten yksisarviset tai feeniks -linnut.

Voimien tai taidon loppuessa muodonmuuttaja saattaa jäädä välitilaan, jossa hän on selkeästi ihminen, mutta hänestä on nähtävissä myös selkeitä eläimen piirteitä. Tällaisessa tilassa hänellä saattaa olla ihmisen keho, mutta edelleen hyvin eläimellisiä piirteitä esimerkiksi viikset ja karvaa. Tässä tilassa myös häntä ja eläimen korvat voivat olla nähtävissä.

Vielä ihmismäisessä muodossaankin muodonmuuttajalla saattaa esiintyä eläimellisiä merkkejä esimerkiksi karvaa, raitoja tai esimerkiksi petomaiset kynnet. Häntiä tai korvia ei kuiteenkaan esiinny.

Muodonmuuttajat saivat alkunsa jumalten antaessa nälkävuosina maanviljelijöille taidon muuttua pedoksi, jotta he pystyivät suojelemaan karjaansa. Toinen puoli muodonmuuttajista syntyi jumalten rangaistessa kokonaista kylää sisällisodasta muuttamalla kylän ihmiset saaliseläimiksi.

Vasta kun ihmiset olivat oppineet läksynsä antoivat jumalat kyläläisille taidon muuttua takaisin ihmisiksi. Nämä jumalten langettamat siunaukset sekä kiroukset jäivät kulkemaan ihmisten geeneissä jolloin muodonmuuttajista kehittyä oma lajinsa.

Muodonmuuttajat pystyvät kulkemaan vain maassa. Heidän hiustensa ja silmiensä väri voi olla ainoastaan luonnollinen. Nimien osalte he suosivat tavallisen kaltaisia nimiä esimerkiksi Mitchel, Wallas, Emmett tai Pinus. mutta ei koskaan kuitenkaan suomalaisia nimiä. Muodonmuuttajat elävät usein aavistuksen yli 80-vuotiaksi.


Muodonmuuttaja –ominaisuuden periytyiminen:

Muodonmuutosgeeni toimii resessiivisenä (piilevänä) ominaisuutena eli se ei välttämättä esiinny jokaisen peräkkäisen sukupolven jälkeläisillä vaan hyppää sukupolvesta toiseen.

Esimerkki 1.
Sukupolvi 1. Dominoiva ihminen ja resessiivinen leijonamuodonmuuttaja ovat pariutuneet keskenään.
Sukupolvi 2. Edellä mainittujen jälkeläiset ovat kaikki ihmisiä piilevällä leijonageenillä.
Sukupolvi 3. Jälkeläisistä on mahdollista löytyä leijonamuodonmuuttaja.

Sukupolvi 1. Edellisen kohdan piilevällä leijonageenillä varustettu ihminen on pariutunut resessiivisen kaniinimuodonmuuttajan kanssa.
Sukupolvi 2. Kaikki jälkeläiset geenejä kantavia ihmisiä.
Sukupolvi 3. Jälkeläisissä esiintyy niin tavallista ihmistä, leijonamuodonmuuttajaa kuin kaniinimuodonmuuttajaakin. Geeniperimä on näin laajentunut.

Esimerkki 2.
Muodonmuuttajan vanhempien ei täydy olla muodonmuuttajia, jotta näiden jälkeläinen voisi olla sellainen. Jos pari sukupolvea takaperin nykyisen lapsen isoisoäiti on ollut kettumuodonmuuttaja, on se voinut nyt periytyä lapsenlapsenlapselle.

Esimerkki 3.
Jos isä on susimuodonmuuttaja ja äiti kettumuodonmuuttaja lapsesta voi tulla kumpi tahansa, ei niiden välimuotoa tai tavallista ihmistä.


Suhteet muihin lajeihin:

Muodonmuuttajat eivät välitä suuremmin ihmisistä johtuen heidän syrjivästä käytöksestään. Muodonmuuttajat ja puolijumalat ovat aina tulleet ilman ongelmia toimeen keskenään. Manalan ja Taivaan asukkeja muodonmuuttajat arvostavat suuresti.