Aikojen alussa oli kolme ylijumalaa. Taivaalla, Manalalla sekä Maalla jokaisella omansa. Ajan kuluessa Maan ylijumala juopui hiljalleen kaikesta vallasta, joka hänellä oli muihin olentoihin. Lopulta hulluus eteni niin pitkälle, että hän halusi tuhota maailmojen rajat ja sulauttaa ne yhdeksi.

Manalan ja Taivaan ylijumalat eivät nähneet muuta mahdollisuutta kuin surmata toverinsa. Niinpä he loivat aseen. Aseen, jollaista kukaan ei ollut aikaisemmin nähnyt, ja joka oli voimakkaampi kuin mikään ase ennen sitä tai sen jälkeen.
Ase on nimeltään Ephemera. Se oli tarkoitettu erityisesti jumalten tuhoamiseen. Kun Maan jumala saatiin kukistettua, antoivat ylijumalat aseen kuolonhengelle, joka piilotti sen tarkoin paikkaan, josta kukaan ei sitä löytäisi.
Maan ylijumala jätti jälkeensä suuren aukon, jonka korjaaminen vei aikaa Manalan ja Taivaan ylijumalilta. He loivat seurakseen kuusi uutta jumalaa, arkijumalat, jotka pitivät huolta Maasta ja sen kansasta. Työtä oli kuitenkin edelleen liikaa, ja niinpä ylijumalat loivat uudenlaisen Manalan ja Taivaan.

Näissä uusissa maailmoissa sielut muuttuivat enkeleiksi tai demoneiksi. Jottei näitä olentoja olisi syntynyt liikaa, lähettivät ylijumalat osan sieluista kadotukseen. Demonit eivät osanneet vielä uutena lajina hallita kuoleman syntejä. Syntejä tasapainottamaan ylijumalat loivat vielä tunteidenjumalat ja näin uusi maailma oli syntynyt.

Ylijumalat saivat elää uudessa maailmassaan rauhassa usean tuhannen vuoden ajan ennen kuin syntyi puolijumala, ihmisen ja kaaoksen jumalan jälkeläinen. Lapsi sai nimekseen Socras ja varttuessaan hän rakastui arkkienkeli Hyraeliin. Tunne ei ollut yksipuolinen.
Kaksikko onnistui kauan aikaa piilottelemaan suhdettaan, mutta lopulta Taivas sai tietää. Ylijumalat olivat todella pettyneitä Hyraeliin, koska arkkienkelin rakastuminen ihmiseen oli ennenkuulumatonta. Rangaistukseksi Taivas aikoi pyyhkiä kummankin muistot. Socras ei kuitenkaan tähän suostunut ja suostutteli Hyraelin pakenemaan maahan ja piiloutumaan kanssaan metsään.

Yliumalten löytäessä lopulta kaksikon, siirsi Hyrael osan tiedostaan Socraselle suojellakseen tätä. Kaksikko yritti vielä taistella vastaan, mutta sillä ei ollut suurtakaan merkitystä. Socras murhattiin kylmäverisesti Hyraelin silmien edessä ennen kuin hänet vietiin takaisin taivaaseen odottamaan omaa rangaistustaan, koska hänestä tahdottiin tehdä varoittava esimerkki kaikille, jotka uskaltautuivat uhmaamaan Taivaan sääntöjä.

Socrasin ruumiista irtautunut sielu vaelsi kohti Manalaa ja päästyään perille murtautui ulottuvuuksien läpi sisään Hyraelilta saamallaan tiedolla. Ja koska Socras ei ollut kulkenut Limbuksen lävitse, saattoi hän itse päättää, kuinka vahvana ja millaisena demonina hän syntyisi uudelleen.
Hän ei joutunut myöskään luopumaan vanhoista voimistaan tai tiedoistaan, joten hänestä tuli hetkessä huomattava uhka kaikille maailmoille. Socras yritti pelastaa rakkaansa, mutta ei ehtinyt ajoissa. Hän alkoi janota kostoa, jolloin hän muisti vanhan, lähes unohdetun tarun Maan ylijumalasta sekä legendaarisesta aseesta.

Tällä hetkellä niin jumalat kuin Socras käyvät kilpajuoksua kannattajista sekä siitä, kuka löytää ensimmäisenä Ephemeran. Socras etsii asetta voidakseen tuhota niin ylijumalat kuin tämän hetkisen maailmankin. Hän haluaa jatkaa siitä, mihin Maan ylijumala jäi.
Hän haluaa romahduttaa ulottuvuuksien rajat ja tätä kautta sulauttaa maailmat yhdeksi sekasorron pesäksi. Samalla hän haluaa tappaa myös jumalat ja vapauttaa niin enkelit kuin demonitkin ikuisista tehtävistään. Ylijumalat taas etsivät asetta voidakseen pysäyttää Socraksen. Kuka tulee löytämään aseen ensiksi ja mitä tulee tapahtumaan sen jälkeen, kun ase löytyy?


(Tapahtunut 2017)
Socras on jatkanut etenemistään pahamaineisen suunnitelmansa kanssa. Tultuaan tietoiseksi maailmoja ja niiden välistä tasapainoa ylläpitävästä tukipilarista, hyökkäsi hän tuohon Limbuksen yhteydessä sijaitsevaan rakennelmaan. Hyökkäys huomattiin nopeasti ja Socras saatiin vetäytymään.
Hän ehti kuitenkin tehdä sen, minkä oli aikonutkin. Herkkää tasapainoa ylläpitävä kolmen tukipilarin sidos vaurioitui. Tämä on saanut aikaiseksi maan vajoamista niin Manalassa kuin Taivaassakin. Maan vajoamista on pystytty hidastamaan, mutta sitä ei ole kyetty pysäyttämään tai korjaamaan.
Maailmojen epätasapainon kasvaessa edelleen, on se saanut aikaiseksi myös rankkoja muutoksia ilmastossa jokaisessa ulottuvuudessa. Maassa sade- ja ukkoskuurot ovat tuhonneet koteja ja satoa. Pahimmat tuhot ovat kuitenkin kokeneet temppelit sekä niiden lähialueet.

Ephemeraa uupumattomasti etsivät ovat saaneet tietoonsa yllättäviä faktoja. Yllättävimpänä tietona pidetään sitä, etteivät ylijumalat luoneet Ephemeraa. Se on heidätkin luoneen suuremman voiman käsialaa ja tarkoitettu ihmisille, jotta he voisivat hallita jumalia heidän juopuessaan vallasta.


Tällä hetkellä tapahtuvaa (Kesä 2018) :
Ylijumalten etsiessä oikeaa tapaa korjata tasapainon pilarit, päättivät arkijumalista kolme, Demetrios, Noctis sekä Zinitros, että Socrasin toimille pitää tehdä loppu heidän saadessaan demonisen puolijumalan piilopaikan tietoonsa takkinsa kääntäneeltä myötätunnon jumalalta, Noirilta. Hyökkäys sai aikaiseksi nopean kaupunkiin asti levinneen sodan, jonka aikana moni ehti saada surmansa. Ylijumalten saavuttua rauhoittamaan tilannetta, oli Socras jo ehtinyt kadota. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, missä itse paholainen on tai onko hän edes hengissä. Sota on jättänyt jälkensä kuolevaisiin ja tehnyt heistä aiempaa epäluuloisempia ja varautuneempia yliluonnollisia kohtaan.